Varmepumpe frå kraftlaget

Vi kan tilby straumkundane våre som eig ein bustad, luft til luft varmepumpe som finansierast gjennom energisparing. Beløp som skal tilbakebetalast pr. månad vil variera i høve til kapasitet og kostnader på varmepumpa, men vil for dei mest kjøpte pumpene liggja mellom 500 - 800 kroner pr. månad.

Dersom du fyller ut bestillingsskjemaet, vil ein teknikar frå Fedøy Elektro Service koma heim til deg på ei synfaring for å avgjera val av rett varmepumpe tilpassa din bustad og ditt behov.

Pumpa vert levert ferdig installet med standard garanti.

Her finn du meir informasjon om varmepumpene.

Du kan også ringe Fedøy Elektro - 55 08 71 50.

Pumpa du får installert, betaler du tilbake til Austevoll Kraftlag SA gjennom månadlege beløp på straumrekninga over tre år.

Leveransevilkår finn du her.

Ei varmepumpe vil bidra til å senka energibehovet i ein heim.
Lavare energiforbruk vil spara miljøet – og redusera fyringsutgiftene.

Klikk her for bestilling