Årsmøte

Innkalling til ordinært årsmøte 07.06.18, Austevoll Kraftlag SA.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 25.06.18, Austevoll Kraftlag SA

Årsmelding og rekneskap 2017

Innkalling til ordinært årsmøte 07.06.18, Austevoll Vatn og Avløp SA.

Årsmelding og rekneskap 2017